Громадська організація «Зелений лист»

Відновлення зеленого фонду Одеси - Весна 2021

Збір коштів для відновлення зелених насаджень Одеси

Громадська організація «Зелений лист» звертається до мешканців Одеси для прийняття участі у відновленні фонду зелених насаджень нашого міста.

Ми проводимо збір коштів для придбання саджанців та необхідного обладнання для масштабного старту програми з озеленення нашого міста вже цієї весни 2021 року!

Весна 2021

Текст……………………………

Основною метою діяльності Організації є реалізація та захист прав і свобод своїх членів та громади в цілому. Сприяння: збереженню та захисту  безпечного навколишнього природного середовища, культурної та історичної спадщини; раціональному використанню, захисту і відтворенню природних ресурсів; покращенню туристичної привабливості Одеського регіону. Здійснення громадського  контролю у сфері благоустрою та містобудівної діяльності, антикорупційного громадського контролю.

Громадська організація «Зелений лист» в особі Директора Балінського Владислава Мирославовича, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Благоотримувач», цим пропонує фізичним особам, іменованим надалі «Благодійник», укласти Договір про добровільну пожертву на нижченаведених умовах:

  1. Предмет договору

1.1. Дана пропозиція є публічною офертою (пропозицією про здійснення угоди). Акцептом даної оферти (прийняттям пропозиції) є здійснення Благодійником перерахування грошових коштів чи передача матеріальних або нематеріальних цінностей Благоотримувачу. Прийняття даної пропозиції Благодійником означає, що останній ознайомився і згоден з усіма умовами цього Договору з Благоотримувачем.

1.2. За цим договором Благодійник в якості добровільної пожерти перераховує власні кошти або надає матеріальні чи нематеріальні цінності Благоотримувачу, а Благоотримувач приймає пожертви та використовує їх на свої статутні цілі.

  1. Укладання договору

2.1. Моментом укладення договору і набрання ним чинності вважається момент отримання Благоотримувачем перерахованих Благодійником як пожертви грошових коштів чи передачі матеріальних або нематеріальних цінностей його предствнику. Цей договір діє до моменту повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань і може продовжуватись знову необмежену кількість разів шляхом чергового перерахування добровільної пожертви Благодійником.

  1. Права та обов’язки сторін

3.1. Благоотримувач зобов’язується використовувати отримані від Благодійника за даним Договором грошові кошти чи інші блага відповідно до цільових призначень пожертв у випадку, якщо Благодійник в платіжному документі або іншим способом вказав певну програму Благоотримувача для цільової пожертви чи інше конкретне призначення в рамках статутної діяльності Благоотримувача.

3.2. У випадку, коли Благодійник не вказав цільового призначення пожертви, вона витрачається на статутну діяльність на власний розсуд Благоотримувача.

3.3. Благоотримувач не несе перед Благодійником інших зобов’язань, крім зобов’язань, зазначених у цьому Договорі.

  1. Розмір пожертви.

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір добровільної пожертви та перераховує її на розрахунковий рахунок Благоотримувача чи передає його представнику на умовах цього Договору.

  1. Інші умови.

5.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей між Сторонами за цим договором, вони будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки і розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України в судових інстанціях за місцем знаходження Благоотримувача.

  1. Реквізити Благоотримувача: Громадська організація «Зелений лист» Юридична та фактична адреса: вул. Ланжеронівська, 1, к.8, Одеса, 65000, Україна. код ЄДРПОУ 1111111 Рахунок №: 22226665555 в АТ «ПРИВАТ БАНК», МФО банку: 300111

1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я
як суб’єкт персональних даних даю Міністерству цифрової
трансформації України як володільцю персональних даних свою
добровільну, інформовану та однозначну згоду на:
1.1. обробку моїх персональних даних (стаття 2 Закону України «Про
Захист
персональних даних») за допомогою підсистеми Єдиного
державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал «Дія.
Цифрова освіта») Повідомлення про обробку персональних даних;
1.2. використання моїх персональних даних у визначеному в пункті 4
Повідомлення про обробку обсязі, що передбачає будь-які дії
володільця персональних даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх
захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права
обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із
персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист
персональних даних»);
1.3. поширення моїх персональних даних в обсязі, визначеному в
пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, що
передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі
відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону України «Про захист
персональних даних»);
1.4. доступ третіх осіб до моїх персональних даних в обсязі,
визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних
даних (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних»).
2. Цим я підтверджую, що належним чином повідомлений(-а) про
мету обробки моїх персональних даних відповідно до Повідомлення
про обробку персональних даних.
3. Згідно з цією Згодою персональні дані можуть передаватися до/з
інших електронних інформаційних ресурсів виключно з метою їх
обробки (збору), визначеною в пункті 5 Повідомлення про обробку
персональних даних без додаткового повідомлення суб’єкта
персональних даних про таке передання. Персональні дані можуть
передаватися третім особам, визначеним в пункті 6 Повідомлення
про обробку персональних даних.
4. Ця Згода не поширюється на дії з обробки персональних даних, що
здійснюються іншими володільцями та розпорядниками
персональних даних, яким Міністерство цифрової трансформації
України передає персональні дані для досягнення мети їх обробки
(збору), визначеної в Повідомленні про обробку персональних даних.
5. Цим я підтверджую, що ознайомлений(-а) зі змістом Повідомлення
про обробку персональних даних.
6. Мета та умови обробки моїх персональних даних мені зрозумілі та
я погоджуюся з ними.
7. Ця Згода надається мною на строк, необхідний для досягнення
мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в пункті 5
Повідомлення про обробку персональних даних.
8. Ця Згода є чинною з моменту її надання.

Текст……………………………

Основною метою діяльності Організації є реалізація та захист прав і свобод своїх членів та громади в цілому. Сприяння: збереженню та захисту  безпечного навколишнього природного середовища, культурної та історичної спадщини; раціональному використанню, захисту і відтворенню природних ресурсів; покращенню туристичної привабливості Одеського регіону. Здійснення громадського  контролю у сфері благоустрою та містобудівної діяльності, антикорупційного громадського контролю.

 Одеська обласна організація «Зелений лист»                                                         Email: zeleniy.list1@gmail.com    /  Тел:  +38 068 952 00 40

Долучай друзів та знайомих до нашого проекту!

Поділися посиланням на сторінку за допомогою швидких кнопок нижче:

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в email
Email
Поделиться в twitter
Twitter

Гаряча лінія

+38 098 444 94 49
+38 068 952 00 40

Напишіть

zeleniy.list1@gmail.com

Графік роботи

Пн - Сб: 09.00 - 20.00

 Одеська обласна організація «Зелений лист»