Зелений лист

Повітря в Одесі більш брудне ніж в Миколаєві чи Херсоні

Громадська організація «Зелений лист» продовжує розбирати проблему чистоти повітря в Одеському регіоні, відповідно, результатом нашої роботи повинні стати наступні пункти:

  1. Формування простого та зрозумілого інструменту інформування про стан та якість повітря.
  2. Відпрацювання механізму взаємодії з державними службами та департаментами для обміну інформацією, що сприятиме встановленню джерел забруднення.

Матеріали поточної аналітики включають тематичні карти та розрахункові таблиці, які складалися з використанням даних супутникового моніторингу, проведенного Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).

Довідка: Дані щоденного моніторингу атмосфери, який здійснюється супутником Sentinel-5P, є джерелом розрахункових показників для створеного НЦУВКЗ веб-додатка, що відображує просторовий розподіл забруднювачів в атмосферних шарах. Основними компонентами і відповідно головними забруднювачами нижнього шару атмосфери (тропосфери) є такі речовини:

• Диоксид азоту (NO2);
• Монооксид вуглецю (CO);
• Метан (CH4);
• Діоксид сірки (SO2);
• Формальдегід (HCHO);
• Озон (O3).

У якості прикладу, що демонструє стан просторового розподілу забруднюючих компонентів розглянемо наявність домішок діоксиду азоту (NO2) за період 2020 року над територіями обласних центрів Причорноморського регіону, а саме міст: Одеса, Миколаїв, Херсон.


Тематичні карти просторового розподілу діоксиду азоту (NO2) над містами Причорноморського регіону:


Очевидним фактом є більш виражена картина забруднення над Одесою і тут варто зупинитися, щоб внести ясність в розуміння можливих ризиків та результатів впливу зазначеного компонента на здоров’я людини.

Головною неприйнятною властивістю діоксиду азоту (NO2) при потраплянні в повітря є пошкодження дихальних шляхів людини, також лабораторно встановлено, що речовина сприяє численним респіраторним захворюванням, хворобам серцево-судинної системи, викликаючи зміни складу крові, зокрема зменшуючи вміст у ній гемоглобіну. Цей фактор є ще більш згубним на тлі невгамовної та прогресуючої коронавирусной пандемії.

У більшості випадків основними джерелами, що впливають на зміну фонових показників вмісту речовини в атомосферному середовищі в бік збільшення концентрації, є підприємства з виробництва азотомістких добрив, анілінових барвників, целулоїду та ін. Безумовно свій внесок у зміну рівнів концентрації вносять продукти згоряння теплових електростанцій та вихлопи автомобільного транспорту.

Таким чином, ситуація з перевищенням верхньої, безпечно-дозволеної межі концентрації діоксиду азоту в просторовому розподілі над Одесою вимагає негайного вивчення та прийняття ефективних заходів з очищення від цієї шкідливої ​​домішки.

Додатковий аналіз та оцінку сформованих показників за ініціативою ТОВ «Зелений лист», після вивчення даних та проведення круглого столу дадуть представники науково-освітнього сегменту НТ кластеру «Причорноморський», зокрема фахівці Одеського державного екологічного університету, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (ОНУ) та ін. Насамперед це дозволить сформувати офіційний документальний висновок, що характеризує стан, динаміку та можливі загрози даної проблеми.

Поділитись на:

Facebook
Twitter

Напишіть відгук

Email: zeleniy.list1@gmail.com 
Тел:  +38 098 444 94 49