Архив метки Зеленый лист

Автор:Владислав Балинский

Всеукраинская акция против бездумной программы развития гидроэнергетики. Одесса.

 14 марта в 15.00 на мосту в с.Маяки состоялась акция экоактивистов против реализации бездумной программы развития гидроэнергетика № 552-р принятой Кабинетом Министров Украины 13.07.2016 года. Реализация данной программы не допустима! Её выполнение нанесёт непоправимый урон окружающей среде Украины и создаст угрозу для развития нашей страны, для здоровья наших детей и внуков. Общественное движение «Зеленый лист» приняло участие во Всеукраинской акции .

Фото: Юлия Терновая. Днест.

 

Автомобильный мост через р.Днестр.Трасса Одесса-Рени, с.Маяки. Фото:Юлия Терновая

Автомобильный мост через р.Днестр.Трасса Одесса-Рени, с.Маяки. Фото:Юлия Терновая

 

Публічна позиція НЕЦУ(Національний екологічний центр України) щодо Програми розвитку

                          гідроенергетики до 2026 року.

13 липня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 552-р схвалено Програму розвитку гідроенергетики України на період до 2026 року (далі – Програма). ВГО Національний екологічний центр України впродовж 25-річного періоду своєї діяльності критично ставиться до ідеї розбудови об’єктів гідроенергетики на річках України. Ми вважаємо, що наявні гідроенергетичні об’єкти створюють непомірне техногенне навантаження на довкілля та є ключовими причинами деградації наших річок. У час стрімкого розвитку технологій відновлюваних джерел енергії, у першу чергу, вітрової та сонячної, що є значно довкільно безпечнішими та довели свою економічну ефективність у світі, а також із врахуванням потенціалу енергозбереження, підвищення енергоефективності, розвитку «розумних мереж», Україна повинна остаточно забути про плани подальшої забудови річок гідроспорудами та стати на шлях вивільнення русел річок і їх поступового відновлення та приведення до природного стану. Замість цього уряд пропонує продовжити політику виснажного і споживацького природокористування, що є протилежністю взятим у рамках угоди про асоціацію з ЄС Україною зобов’язанням дотримуватися принципів екозбалансованого розвитку.

Реалізація Програми є неприпустимою! Її виконання завдасть непоправної шкоди довкіллю України та створить загрози для майбутнього нашої держави, наших дітей і онуків. Вода є найціннішим ресурсом на планеті, а для України поверхневі води є ще й головним джерелом водопостачання; дбайливе ставлення до них має стати пріоритетом у діяльності уряду та у житті кожного громадянина. Натомість Програма, нехтуючи цінностями Природи, довкіллям та річками, всупереч національному та міжнародному праву має на меті повернути нас до радянських часів підкорення природи та ставить за мету відновлення «гідромонстрів», які вже були відкинуті раніше як необґрунтовані та недоцільні.

Міжнародний аспект.

Програма передбачає фактичне знищення значної частини екосистем Верхнього Дністра, що донині перебувають у відносно природному стані. Це впливає не лише на Україну, але і на Республіку Молдову, та вже набуло міжнародного розголосу; Програма суперечить Договору про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку річки Дністер. Програма порушує низку конвенцій у сфері довкілля, до яких приєдналася Україна. Мова і про документи, пов’язані з доступом громадськості до прийняття рішень, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція, Конвенція Еспо), і про ті, які стосуються безпосередніх впливів заходів Програми на довкілля (Конвенція про всесвітню спадщину, Європейська ландшафтна конвенція, Бернська конвенція, Боннська конвенція та ін.).

 Євроінтеграційний аспект

У Програмі знехтувано зобов’язаннями України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, пов’язаними з гармонізацією української законодавчої бази до законодавства ЄС у галузі як енергетики, так і охорони довкілля. Не проведено Стратегічну довкільну оцінку Програми, консультації з органами охорони довкілля, обмін інформацією з сусідніми країнами (Директива № 2001/42/ЄC); не здійснено оцінку впливу передбачених заходів на довкілля (Директива № 2011/92/ЄС); не забезпечено доступ громадськості до екологічної інформації (Директива № 2003/4/ЄC); не забезпечено інформування громадськості та проведення консультацій із громадськістю (Директива № 2003/35/ЄC); не враховано умови річкових басейнів та басейновий принцип управління водними ресурсами (Директива № 2000/60/ЄС). Реалізація Програми ускладнить дотримання стандартів для питної води з поверхневих джерел (Директива № 98/83/ЄС); призведе до руйнування природних оселищ диких птахів (Директива № 2009/147/ЄС); викличе руйнацію природного русла річок, які є природними коридорами міграції диких тварин і птахів, а також оселищем їх існування (Директива № 92/43/ЄС). Програма безпідставно переносить увагу з проблеми модернізації ТЕС та ТЕЦ, які й надалі залишаються у зношеному стані, на питання начебто більш «екологічних» проектів гідроенергетики. Такий підхід є небезпечним, зокрема, з точки зору виконання зобов’язань країни відповідно до Директиви 2001/80/ЄС.

Законодавчий аспект

Процес розроблення та схвалення Програми порушив базові вимоги, встановлені щодо довгострокових державних цільових програм:  не було розроблено Проект концепції Програми, що унеможливило його громадського обговорення та позбавило громадськість можливості висловити свої думки чи зауваження; та відсутність погодження з ЦОВВ, у зв’язку з чим не було отримано оцінки профільних органів влади;  не проведено державну екологічну експертизу проекту Програми;  не проведені наукова оцінка, громадське та будь-яке публічне фахове чи експертне обговорення проекту Програми, яка розроблялась у цілковитій таємниці;  не враховані міжнародні зобов’язання України у сфері охорони довкілля;  не враховані зауваження, надані до Програми Мінприроди України;  грубо порушено Регламент Кабінету Міністрів України, який не передбачає процедури схвалення подібних Програм.

Технологічний та фінансовий аспекти

Програма передбачає реалізацію проектів великих ГАЕС, що були розроблені ще у 70-80-х роках минулого сторіччя. Бюджет Програми складає понад 83 млрд. грн. і він має наповнюватися з державних та кредитних коштів, тобто фінансування зведення чергових «гідромонстрів» покладено на пересічних українців, які сплачують податки. У той самий час шлях будівництва вітро- та сонячних електростанцій дозволяє реалізувати його повністю за інвестиційні кошти, при цьому вартість виробленої вітровими станціями електроенергії у розвинутих країнах вже стає найменшою. Головний аргумент урядовців на користь зведення нових ГАЕС – потреба збільшення маневрових потужностей – насправді є нічим іншим, як маніпулюванням громадською свідомістю, оскільки сучасні технології та принципи функціонування ОЄС 3 дозволяють скористатися набагато раціональнішими, екологічно чистими та дешевшим технологіями, які до того ж не несуть таких корупційних ризиків економіці.

Резюме

Українська енергетика потребує розроблення нового концепту розвитку на засадах еко-збалансованості, із врахуванням не лише економічних чинників, а і соціальних та довкільних. Енергетичні програми мають аналізуватись із позицій стратегічної довкільної оцінки. Внутрішнім стрижнем прийняття будь-яких рішень, що торкаються довкілля, має стати екоімператив. Енергетична галузь України має переорієнтуватися на розвиток відновлюваних джерел енергії (сонячної та вітрової), які є значно більш дружніми для довкілля порівняно з атомною, тепловою та гідроенергетикою, однак потенціал яких залишається практично невикористаним. Кожен окремий об’єкт гідроенергетичного будівництва потребує оцінювання потенційних наслідків реалізації, а під час його розгляду та затвердження повинні бути враховані норми національного та міжнародного законодавства, щоб не сталося так, як це відбулося при розробленні та ухваленні Програми розвитку гідроенергетики, коли всі можливі норми та процедури були проігноровані.

Ми закликаємо

Уряд України – накласти мораторій на виконання Програми, провести публічне експертне та громадське обґоворення проекту Енергостратегії України з залученням наукової та екологічної громадськості з метою вироблення шляхів розвитку енергетики, безпечних для довкілля та наступних поколінь.  Громадськість, вчених та експертів – згуртуватися навколо ідеї суспільного діалогу щодо майбутнього енергетики України, безпечної для довкілля, та знайти шляхи її реалізації за прикладом провідних країн світу.  Як європейські, так і національні фінансові установи – утриматися від фінансування проектів гідроенергетики, що порушують екологічне законодавство, долучитися до широкої громадської дискусії щодо їх небезпеки для довкілля, взяти участь у створенні екозбалансованої, енергоефективної, інноваційної моделі розвитку енергетики України.

Національний екологічний центр України, 21 січня 2017 р.

Детальна оцінка Програми, аналіз її відповідності до українського та міжнародного законодавства, оцінка можливих наслідків реалізації наведені у Звіті, підготовленому експертами НЕЦУ, що доступний на посиланням.

Автор:Владислав Балинский

Фотовиставка «Думайдан – 2016: фотомиті» у рамках проекту «Думайдан – 2016: збереження зелених зон у містах і селищах»

 

         26 грудня 2016 року о 12.00 у приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  за адресою: вул. Інституцька, 21/8, м. Київ, відкриється фотовиставка «Думайдан – 2016: фотомиті». Фотовиставка триватиме з 26 грудня року по 1 лютого 2017 року (понеділок-четвер: 9.30-18.00; п’ятниця: 9.30-16.00)Вхід вільний! Фотовиставка буде проведена в рамках експертного обговорення змін до національного екологічного законодавства за попередніми підсумками проекту «Думайдан – 2016: збереження зелених зон у містах і селищах».

Відвідувачі виставки побачать кращі фотографії харківського екологічного активіста Олега Перегона, який брав участь у захисті місцевого лісопарку від вирубки перед ЄВРО-2012; фотографії занедбаних парків Тернопільщини екологіста Олександра Степаненка; фотографії екологічних активістів Владислава Балiнського та Олега Миргородського на захист зелених насаджень Одеси; фотоісторії журналіста УГСПЛ Олега Шинкаренка, активістів Тамари Харчилави, Нінель Суслової та Олександра Чеботарьова про мирні протести на Київщині, серед яких: захист від вирубки орнітологічного заказника місцевого значення «Пірнівський», протести проти ліквідації озера Качине в Дарницькому районі міста Києва та проти вирубки парку «Чорний Гай» в Ірпені. Одна із представлених на фото історій: весною 2016 року загострився річний конфлікт щодо озера Качине на Позняках. Забудовник ЖК «Житлоінвестбуд-УКБ» вирішив засипати озеро і побудувати там багатоповерхівку.  Через декілька місяців забудовник звернувся до суду та почав вимагати від екологічних активістів та місцевих мешканців близько 200 000 гривень нібито за те, що вони перешкоджали йому засипати озеро.

 

Також командою проекту «Думайдан – 2016: збереження зелених зон у містах і селищах» буде надано до обговорення присутніх бачення змін до українського екологічного законодавства, що покращить ситуацію у цій сфері.  Просимо участників дискусії заздалегідь ознайомитися з резолюцією та проектом змін до законодавства за таким посиланням: http://precedent.in.ua/2016/12/06/za-dva-dni-dumajdan-bude-v-odesi/.

 

                                  Опис фотовиставки

 

1.«Душі дерев»

У кожного дерева — своє обличчя, своя душа. Нема двох однакових дерев. Нема двох однакових душ. Кожна — унікальна.

2.«Парки Тернопільщини»

Парки — об’єкти природної та  історико-культурної спадщини, які пережили кілька воєн, держав, геноцидів, є їхніми свідками. Вони довели свою стійкість — як до історичних катаклізмів, так і до зміни клімату. На жаль, вони часто руйнуються через людське недбальство та байдужість.

                                 Більче-золотецький парк, Борщівський район

заснований родом Потоцьких у селі Більче Золоте на початку ХІХ ст. Тут росте одне з найбільших в Україні за розмірами дерев виду липа серцелиста — більш ніж двохсотлітня «Липа Потоцьких». Парк має статус об’єкту природно-заповідного фонду загальнодержаваного значення. Належним чином не охороняється.

                                Парк Марцеліни Даровської  (Язловецький парк), містечко Язловець Бучацький район

закладений настоятелькою Монастиря сестер Непорочного Зачаття, блаженною Марцеліною Даровською у середині ХІХ ст. Парк у 2015 році отримав статус об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення за ініціативою ЕГО «Зелений Світ».

                     Залишки старовинного парку у Млиниськах (село Млиниська Кобиловолоцька сільська рада Теребовлянський район Тернопільська область)

Парк закладений у середині ХІХ ст. В той час на його території було збудовано неокласичний будинок — палац. Останнім його власником був Пьотр Дунін-Борковський – видатний громадський та політичний діяч першої половини ХХ ст. , поборник польсько-українського порозуміння.Парк має статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. Належним чином не охороняється та не доглядається. Потребує реконструкції. Його власником є сільська рада. Палац зруйновано.

3.«Захист дерев на Харківщині»

16 січня 2011 року активісти ГО «Зелений Фронт», небайдужі харків’яни та журналісти вийшли захищати Харківський лісопарк, який останні роки активно вирубується та забудовується за сприяння Харківської міської влади. Лише днями цими схемами почала займатися Генпрокуратура України. В той день активісти  зібрали громадян, щоб постукати у незаконні паркани лісопарку та спитати у їх власників, як їм живеться на місці знищеної унікальної природи, чи немає докорів сумління. 23 лютого 2011 року екологи провели альтернативний «День захисника Відчизни» від «Зеленого Фронту», щоб вшанувати тих харків’ян та мешканців інших міст та населених пунктів України, які захищають зелені насадження. 22 червня 2012 року невідомі спиляли сотні здорових та сильних дерев у Центральному парку культури та відпочинку імені Горького в самому центрі Харкова заради будівництва футбольних полів. Ранком наступного дня сотні харків’ян прийшли до парку, щоб зупинити варварів.

4.«Мирні протести на Київщині»

                     Орнітологічний заказник місцевого значення «Пірнівський»

Екологічний активіст Олександр Чеботарьов багато років судиться із сільрадою Пірнове, що під Києвом, яка, користуючись розбіжностями у документах, роздає під приватну забудову землю орнітологічного заказника, де розташоване унікальне поселення сірої чаплі. Олександр Чеботарьов каже, що ще у 1987 році площа заказника становила 5 гектарів. Голова сільради Сергій Книжников каже, що ця площа лише 1,7 гектара. Різниця виникла через плутанину в документах. Таким чином утворилася певна сіра зона площею 3,3 гектара, звідки сіру чаплю почали витісняти власники крутих хатинок.

                     Озеро Качине в Дарницькому районі міста Києва

У квітні 2016 року загострився річний конфлікт щодо озера Качине на Позняках (Дарницький район міста Києва). Забудовник ЖК «Житлоінвестбуд-УКБ» вирішив засипати озеро і побудувати там багатоповерхівку.  Місцеві мешканці та екологічні активісти виступають проти ліквідації озера. Забудовник впевнений у своїх правах. На місце події приїхали люди в масках та чорному одязі, так звані «тітушки». Через декілька місяців забудовник звернувся до суду та почав вимагати від екологічних активістів та місцевих мешканців 200 000 гривень нібито за те, що вони перешкоджали йому засипати озеро. Українська Гельсінська спілка замовила екологічну експертизу, яка довела, що Качине є озером, а також надала активістам адвокатів для захисту у судових процесах.

                   «Чорний Гай» в Ірпені 

16 червня 2016 року вранці на вулиці Сковороди в Ірпені сталася бійка. Місцеві мешканці сказали, що забудовник пригнав «тітушок» із пилами, щоб знищити парк «Чорний Гай». Сорок людей оточили периметр, не давали захисникам парку пройти на територію. Ще якісь невідомі спиляли дванадцять дерев у парку.

На місці була присутня також і координатор аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Алла Блага, яка мешкає в будинку біля «Чорного Гаю».

5. Зелені насадження в Одесі

Активісти одеського громадського руху «Зелений Лист» протестують проти забудов паркових зон та забруднення рекреаційних територій узбережжя. Вони вимагають від місцевої влади, щоб вона припинила лобіювати інтереси забудовників за рахунок громади. Крім того, активісти проводять суботники, висаджують квіти та нові дерева. До своїх акцій вони запрошують всіх громадян, яких навчають правилам посадки та догляду за рослинами.  У 2015 році члени «Зеленого листа» та інші одесити посадили 180 дерев, а у 2016-му — 40. Вони завезли десятки тон свіжого чорнозему, щоб клени та липи швидше вкоренилися та почали зростати. В результаті прижилося 90% рослин.

6.«Знаки природи»

Природа завжди подає нам, людям, важливі знаки. Якісь з них ми можемо зрозуміти, якісь — лише намагаємось. Але повністю порозумітися з природою людина ще не може. Отже, або ми навчимось розуміти природу, читати її знаки, або загинемо разом з нею.

                                                             

                                                                                ПРОГРАМА ЗАХОДУ 26 грудня 2016 року

12.00-12.10. Вступне слово координатора фотовиставки «Думайдан – 2016: фотомиті», юриста Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини, редактора-аналітика сайту precedent.in.ua, адвоката Олени Сапожнікової.

12.10-12.20. Виступ Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Дмитра Ляха.

12.20-12.30. Виступ голови Координаційної ради ГО «Зелений Фронт», журналіста, автора фотографій в серіях: «Душі дерев», «Захист дерев на Харківщині», «Знаки природи» Олега Перегона (м. Харків).

12.30-12.40. Виступ журналіста Української Гельсінської спілки з прав людини, письменника, автора фотографій серії «Мирні протести на Київщині» Олега Шинкаренка (м. Ірпінь Київської області).

12.40-13.30. Інші виступи. Запитання.

13.30-13.45. Презентація нормотворчої роботи на основі резолюції № 1 «Думайдану – 2016: збереження зелених зон у містах і селищах».

13.45.-15.00. Обговорення проекту змін до законодавства у сфері захисту зелених зон у містах і селищах.

15.00-16.00. Фуршет.

16.00-18.00. Продовження обговорення проекту змін до законодавства у сфері захисту зелених зон у містах і селищах.

                                                     Шановні друзі,

фотомиті цієї виставки це погляд через шпаринки у жахіття, що відбуваються зараз із природою у містах та селищах. У час збройного конфлікту на сході країни уже життя починають людські навіть знецінюватися, а з природою у нас взагалі поводяться безцеремонно, наче завтра – останній день, і потім нічого не буде. Безконтрольність, хаос, що поглинули сьогодні наше суспільство часом зупиняють і хочеться махнути на все рукою, і сховатися у свою мушлю турбот. Однак рішучість деяких змушує не зневіритися, а продовжувати бачити красу і намагатися її захистити.

Ці фотомиті це щоденний невоєнний героїзм людей, що не байдужі. Адже дерева, озера чи птахи не можуть крикнути цьому всьому: «Ні!», вони лише чекають від нас допомоги. Ми хочемо розбудити людей від сну байдужості, розкрити у них краплі любові до світу, що є у кожного в серці, та знайти відгук до спільних дій, щоб діти наші жили в мирі не на спустошеній землі, а у квітучих алеях, парках, скверах.

Адже коли людина бачить у дереві душу, у її обрисах певні знаки, у озері домівку качок, у гіллі дерев гнізда птахів, то це живий погляд, некамінний, людяний. Ми просимо усіх залишатися людяними попри все, що коїться у світі, попри усі трагедії, попри смерть близьких та рідних, попри втрати.

Ми чекаємо на вас в надії, що разом усі сядемо та спробуємо спокійно знайти виходи із складних ситуацій, спробуємо подумати як створити гідне майбутнє, без популізму, на тверезий розум, і спробуємо знайти шляхи втілення задуманого власними руками!

Ця фотовиставка буде виставлена в цьому році у шести містах України: Харків, Одеса, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ.

Команда проекту просить усіх знавців у цій сфері подивитися нашу резолюцію та проект змін до законодавства і висловити свою експертну думку щодо цього. Чекаємо!

З повагою до Вас,

Координатор фотовиставки,

юрист Центру стратегічних справ

Української Гельсінської спілки з прав людини,

адвокат Олена Євгеніївна Сапожнікова

 

           Організатори проекту «Думайдан – 2016: збереження зелених зон у містах і селищах»: Українська Гельсінська спілка з прав людини, Міжнародна благодійна організація «Екологія — Право — Людина», Громадська організація Центр правових та політичних досліджень «СІМ», Екологічно-гуманітарного об’єднання «Зелений Світ», Громадська організація «Зелений Фронт». Проект реалізується за підтримки Посольства Швеції в Україні.

    Захід в Києві фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. Цей захід здійснено також за підтримки Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA,Урядового уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

    

     Контактна особа: Олена Сапожнікова,

e-mail: sapozhnikovaoe@gmail.com

 ном. моб тел.: 099 309 07 39, 063 85 66 022

 

 

 

Автор:Владислав Балинский

Возвращение проффесоров 2 или Чакирриада в Минприроде Украины.

После того, как Виталий Чакир (победитель конкурса в Минприроде 07.12.2016) стал звездой youtude , он под давлением Министерства написал заявление о том что более не претендует на должность директора НПП «Тузловские лиманы». Теперь, пальма первенства по Закону перешла следующему кандидату — Куракову Олегу.
Знакомьтесь — Олег Кураков, кандидат на пост директора НПП»Тузловские лиманы» занявший в конкурсе Минприроды почётное второе место, набрав 22 балла из 135-ти возможных.
Ярчайший представитель команды проффесоров. Председатель районной ячейки Партии Регионов в Раздельнянском районе. Глава Раздельнянской райгосадминистрации в 2011-2013гг..
До 2011года, занимал должность начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской облгосадминистрации.
В 2013 году стал третим заместителем руководителя Одесской области Николая Скорика.

Полное видео  конкурса 07.12.2016 смотреть здесь.

Про Иваненко экологи говорят, что это - "черный кассир Минэкологии". На самом деле в нем читает кагебешник и стукач

Про Иваненко экологи говорят, что это — «черный кассир Минэкологии». На самом деле в нем читает кагебешник и стукач Фото:Алёны Балабы

 

Председатель Вакараш - привет вам из ссср

Председатель Вакараш — привет вам из ссср Фото: Алёны Балабы

Автор:Владислав Балинский

Уничтожение общественных зон одесского побережья. Отрада.

Уничтожение общественных зон одесского побережья в угоду недобросовестным арендаторам и уничтожителям Одессы!

Отрада Бич Клаб развел бомжатник на арендуемой территории и захватывает у одесситов все больше и больше общественной земли.

 

Примечательно , что Отрада Бич Клаб и скандальная фирма ООО»Дифо» , разрушившая здание напротив Музкомедии, предварительно выселив  Украинское товарищеское общество слепых для незаконного возведения высотки, принадлежит одним и тем же людям — Сергею Дябло и Игорю Фруману. Знакомьтесь, они уничтожают Одессу!

Отрада Бич Клаб принадлежащий Сергею Дябло ворует общественную землю.

Отрада Бич Клаб принадлежащий Сергею Дябло ворует общественную землю.

 

Отрада Бич Клаб принадлежащий Сергею Дябло ворует общественную землю.

Отрада Бич Клаб принадлежащий Сергею Дябло ворует общественную землю.

 

img_6882

img_6890

img_6891

Отрада Бич Клаб принадлежащий Сергею Дябло ворует общественную землю.

Отрада Бич Клаб принадлежащий Сергею Дябло ворует общественную землю.

 

Напомню,что юрист ГО»Защитим Одессу вместе», подал иск в суд против горсовета с требованием об отмене незаконного ДПТ и запрета строительства высотки фирмой ООО»Дифо» по адресу ул. Отрадная,15 (напротив Музкомедии). Представители Горсовета умышленно и привычно, вот уже пол года, затягивают судебный процесс. Судья не удовлетворил ходатайство заявителя об обеспечении иска остановкой строительства. Незаконная высотная  стройка в историческом ареале Французский бульвар продолжается!  Посмотрим, как руководитель КП «Побережье» и соответствующего департамента города, отнесутся к воровству общественной земли в Отраде …

p1620925-2

ООО «Дифо» принадлежащее Сергею Дябло незаконно застраивает исторический ареал.

p1620934

ООО «Дифо» принадлежащее Сергею Дябло незаконно застраивает исторический ареал.

p1620938

p1620950

Автор:Владислав Балинский

Уничтожение культурного наследия в Одессе. Дача Анатры. Часть 2

  О том, что в Одессе фирма ООО «Бизнес Буд» уничтожает очередной уникальный и неповторимый памятник архитектуры и охраняемый государством объект культурного наследия-дачу семьи Анатры ,общественники начали бить тревогу ещё с середины октября!

Во время проведения одной из последних встреч с общественностью 02.11.2016, Михаил Саакашвили посетил эту скандальную незаконную стройку. То что мы там увидели, нас потрясло до глубины души. Без соответствующих документов,незаконно, фирма начала полную реконструкцию старинного особняка с полным уничтожением одного из флигелей и началом высотного строительства на его месте.
Шло время, проведение строительных работ значительно ускорилось. Данный особняк остался без крыльца, балконов, перекрытия,внутренней и внешних слоёв штукатурки. За две недели был полностью подготовлен ленточный фундамент, армировочный пояс и опалубка для заливки стен будущей высотки.
14.11.2016, наконец, управление культуры ООГА написало в ГАСК о вероятном нарушении фирмой ООО» Бизнес Буд» договора об охране данного объекта культурного наследия Одессы. Ещё через четыре дня, сегодня 18.11.2016, ГАСК под серьёзным давлением одесской общественности послал своих представителей для вручения предписания об остановки строительства. Конечно же ,ворота оказались закрытыми…хозяина нет дома и т.д.. Но, сильный порыв ветра открыл калитку! (Глобальное изменение климата и ветра в Одессе будут только крепчать!!!) Что было дальше смотрите на видео.%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%8b007
 %d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%8b003
20161118_154546 20161118_154556