Стратегія розвитку Громадської організації «Зелений лист»

Информационное издание «Зеленый лист»

      ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколом Загальних Зборів ГО «Зелений лист»

№ 5 від 12.10.2019 р.

          ВСТУП                                                        


          

Сучасне суспільство знаходиться в жорстких умовах техногенного та антропогенного тиску, що зумовлює активну участь громадян в забезпеченні екологічної безпеки, їх свідомий, конструктивний вплив на місцеві та державні процеси, пов’язані з екологічною та природоохоронною політикою.

Громада міста Одеса відчуває значні зміни у міському середовищі, обумовлені як зовнішніми, так і, перш за все, внутрішніми чинниками. Серед загальних зовнішніх чинників, що впливають на якість міського середовища, виділяється глобальна зміна клімату. До таких також можна віднести й загальнополітичні чинники, зокрема сформованість та ефективність реалізації державної екологічної та природоохоронної політики в Україні.  Серед внутрішніх чинників виділяється незадовільний стан впровадження на території міста державної екологічної та природоохоронної політики, інших взаємопов’язаних державних політик, недотримання та ігнорування вимог законодавства серед посадових осіб та забудовників, не регульована та неконтрольована забудова міського простору, необґрунтоване видалення зелених насаджень та скорочення їх площі, несприятливий для мешканців режим планування міського простору, що тягне за собою низьку якість середовища проживання для одеситів та гостей міста.

Екологічні умови та чинники в сучасних умовах є фундаментальними категоріями громадської та особистої безпеки, які впливають як на якість умов життєдіяльності, так і на зовнішню оцінку спроможності громади до сталого функціонування.

Екологічна проблематика є комплексною і взаємодіє з низкою інших аспектів життєдіяльності — плануванням та містобудуванням, земельними відносинами, історичною та культурною спадщиною, благоустроєм тощо. Водночас ця проблематика не є індивідуальною справою суто ГО “Зелений лист” та її членів або прихильників.

Громадський екологічний рух «Зелений лист» сформувався у 2016 році як відповідь на спробу розширення Французького бульвару в м. Одесі.

Мета руху: відновлення зеленого потенціалу Одеси, протидія екологічним злочинам, контроль діяльності місцевої влади в сферах, які зачіпають зелені зони (містобудування, благоустрій, дорожнє господарство, торгова діяльність та ін.), захист зелених насаджень, екологічно-правова освіта та інформування суспільства з екологічних питань.    

Власне рух, його активність та подальша інституціоналізація поступово з 2016 року набирають силу та динамічно розвиваються, залучаючи до процесу нових учасників, активістів, волонтерів.

2016-2018 рр. В якості захисних, превентивних заходів висаджено більше 200 дерев на Французькому бульварі (відновлювальна висадка), за ними організовано догляд і полив. 90% саджанців прижилися. Заміна загиблих і знищених варварами саджанців на нові.

2018 р. У процесі роботи рух трансформувалося в громадську організацію «Одеська обласна організація «Зелений лист». Створений засіб масової інформації — газета «Зелений лист» для більш системної інформаційної роботи з основних напрямків.

2017-2019 рр. Активна боротьба за збереження паркової зони на території Літнього театру Міського саду Одеси. Збір підписів проти забудови Літнього театру 8-поверховим ТРЦ. Після силового захоплення Літнього театру в квітні 2019 р. ГО «Зелений лист» веде кілька судових процесів за скасування містобудівних умов для СП «Солинг» на 8-поверховий ТРЦ в Літньому театрі, відновлення історичної та екологічної справедливості і повернення цієї території у власність громади.

2019 р. Створення та реалізація проекту «Зелена Одеса»: висадка дерев в різних районах міста, створення «гарячої лінії» для повідомлень громадян про порушення їх екологічних прав, захист екологічних прав територіальної громади м. Одеси в судах, громадська експертиза, моніторинг засідань депутатських комісій Одеської міської ради і створення архіву «Альтернативний протокол».

Для реалізації проекту ГО «Зелений лист» отримала грант від European endowment for democracy (Європейського Фонду Демократії) в розмірі 84429 євро.

Строк реалізації проекту — 01.01.2019 — 31.12.2020.

Діяльність ГО “Зелений лист” та взаємодія екологічних активістів за пріоритетними напрямками не є самоціллю ГО «Зелений лист» або окремих її членів, а свідомою, зваженою та обґрунтованою системою дій, спрямованих на вирішення найактуальніших проблем сучасного та перспективного розвитку одеської територіальної громади, Одеського регіону та держави на принципах сталості та екологічно орієнтованої діяльності, застосування екологічно дружніх та кліматично-орієнтованих підходів і технологій, покликаних забезпечити сприятливі умови життєдіяльності громадян та відповідну якість життя.

Контакти ГО «Зелений лист»

 

ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 


       

Опис організації

Громадська організація «Одеська обласна організація «Зелений лист» є добровільним громадським об’єднанням фізичних осіб для здійснення захисту їх прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, в тому числі екологічних, природоохоронних, культурних, економічних. До руху та ГО “Зелений лист” входять (залучені) як члени, так і активісти, волонтери, експерти, предствники ЗМІ та інші небайжужі громадяни. ГО “Зелений лист” відкрита до співробітництва, конструктивного діалогу та спільної діяльності щодо захисту, збереження, відновлення і покращення міського середовища м. Одеса, перш за все у сфері його озеленення та забезпечення сталих умов розвитку для Одеської територіальної громади.

Бачення організації

ГО «Зелений лист» — активна, конструктивна, стабільно та ефективно функціонуюча, впливова, авторитетна екологічна організація.

Місія організації

Екологічна безпека Одеси — під громадським контролем

Цінності 

 • Право громадян на безпечне середовище
 • Екологічно безпечне майбутнє дітей
 • Сталий розвиток громади м. Одеса

Принципи діяльності

ГО «Зелений лист» є публічно відкритою, вільною та політично незалежною організацією, яка діє виключно в рамках закону.

ГО “Зелений лист” орієнтована на екологічно дружні засади життєдіяльності та господарювання.

ГО «Зелений лист» поважає права людини, визнає моральні цінності, релігії, звичаї, традиції та культуру членів територіальної громади м. Одеса.

ГО «Зелений лист» є чесною та правдивою у співпраці з донорами, співробітниками, партнерами, державою та суспільством. В організації створені умови, що виключають конфлікт інтересів та запобігають корупції.

ГО «Зелений лист» відкрита по відношенню до своїх членів та волонтерів, донорів та суспільства. Регулярно висвітлює свою діяльність на сайті та в соціальних мережах, щорічно публікує звіти про свою структуру управління, діяльність, фінансовий стан.

ГО «Зелений лист» намагається завжди  дотримуватися збалансованості цілей і засобів їх досягнення.

Основна стратегічна мета, цілі, завдання та напрямки

Стратегічною метою діяльності Організації є реалізація та захист прав і свобод своїх членів та громади в цілому і перш за все у сфері екологічної та природоохоронної діяльності, сприяння збереженню та захисту  безпечного навколишнього природного середовища, культурної, природної та історичної спадщини; раціональному використанню, захисту і відтворенню природних ресурсів; покращенню туристичної привабливості м. Одеси та Одеського регіону. Здійснення громадського  контролю у сфері екології та природоохоронної діяльності, благоустрою та містобудівної діяльності міста та регіону, антикорупційного громадського контролю за основними напрямками діяльності ГО.

Досягнення Мети полягає у:

• Реалізації та захисті  прав і свобод своїх членів та громади в цілому на:

— гарантоване екологічно безпечне навколишнє природне середовище для здоров’я і життя та відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права;

— участь у заходах по забезпеченню охорони навколишнього середовища, захисту від негативного екологічного впливу та раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

— участь при вирішенні питань, пов’язаних з використанням, охороною та відновленням природних ресурсів;

— участь по забезпеченню збереження та захисту культурної та історичної спадщини,  покращення туристичної привабливості Одеського регіону.

• Сприянні:

 — захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, права громадян на чисте довкілля та екологічну безпеку;

 — вдосконаленню законодавства України в сфері екології шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення соціологічних досліджень, моніторингу навколишнього середовища тощо;

 — сприяння розвитку туристичного бізнесу, екологічного землеробства тощо, шляхом залучення інвестицій та послаблення податкового тиску;

 — сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у сфері поводження з побутовими відходами, шляхом залучення інвестицій та послаблення податкового тиску;

 — сприяння створенню малих екологічно-чистих виробничих і фермерських господарств на селі та створення умов для їх розвитку;

 — проведення семінарів та лекцій, наукових конференцій призначених підвищити рівень екологічної культури серед населення;

 — захисту громадян від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та законами України права і свободи;

— захисту законних інтересів, прав і свобод громадян України;

  — боротьбі з корупцією, адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу (ЄС).

Основні завдання та напрями діяльності Організації:

—  пропаганда здорового способу життя та захисту навколишнього середовища;

—  виявлення та усунення, в межах можливостей та повноважень Організації, джерел порушення екологічного законодавства;

—  поширення інформації щодо можливостей людини впливати на екологічний стан навколишнього середовища як локально, так і глобально;

—  проведення лекцій семінарів та тренінгів призначених підвищити рівень екологічної культури серед населення;

 —  удосконалення особистості на благо процвітання української нації.

 —  участь у практичній діяльності, яка спрямована на вирішення локальних проблем охорони навколишнього середовища, збереження архітектурної спадщини, підтримання екологічного балансу регіону, розвиток культури, впровадження пріоритету екологічної безпеки, природного середовища, участь у вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів, та зокрема, у встановленому чинним законодавством порядку вимагати від фізичних та юридичних осіб додержання правил екологічної безпеки й у встановленому чинним законодавством порядку забороняти діяльність осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу; 

 —  здійснення громадського контролю за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, суб’єктами господарювання і громадянами у сфері охорони навколишнього природного середовища як, важливої передумови життя і здоров’я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства і природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

 —  участь у формуванні державної екологічної політики шляхом внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля, проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань охорони довкілля;

 —  забезпечення громадян вільним доступом до інформації про стан навколишнього природного середовища, розроблення методології та здійснення постійного моніторингу стану навколишнього середовища, його використання та збереження органами державної влади, органами місцевого самоврядування та всіма юридичними та фізичними особами;

 —  організація громадського обговорення загальних та локальних проблем природокористування та проектів, іншої землевпорядної та містобудівної документації, реалізація яких тягне за собою втручання в стан природи, організація незалежних експертиз відповідних проектів, документації та діяльності;

 —  підтримка та захист громадян України та інших осіб, чиї права були порушені, зокрема підтримка у суді, звернення до органів місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради України, Президента України, громадськості;

 —  надання безкоштовної правової допомоги відповідно до законодавства України, сприяння відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки;

 —  сприяння формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Організації та мешканців регіону шляхом пропаганди знань про стан навколишнього середовища, видання екологічної літератури, створення видавництв;

 —  участь у роботі з удосконалення системи місцевого самоврядування та інших інституцій громадянського суспільства;

 —  сприяння участі громадськості в процесі проведення екологічної експертизи, шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення у встановленому чинним законодавством порядку представників Організації до складу експертних комісій, груп з проведення громадської екологічної експертизи;

 —  відповідно до чинного законодавства участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;

 —  виявлення перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду; забруднення та засмічення вод; забруднення ґрунтів хімічними та радіоактивними речовинами, стічними водами, промисловими, побутовими та іншими відходами; рівнів шкідливого впливу фізичних (акустичного, електромагнітного, іонізуючого випромінювання та ін.) та біологічних (штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин) факторів, а також інших фактів незаконного використання природних ресурсів;

 —  виявлення фактів приховування, викривлення, надання недостовірної інформації стосовно: реальних обсягів викидів та скидань забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду, безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скидання та відповідні наслідки, видів і ступеня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, загроз здоров’ю і життю людини, фактів незаконного використання природних ресурсів;

 —  у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища;

 —  у встановленому чинним законодавством порядку сприяти і брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень санітарно-гігієнічних вимог до: планування і забудови населених пунктів, будівництва і експлуатації промислових та інших об’єктів, очищення і знешкодження промислових, комунальних та побутових викидів та відходів, організації харчування і водопостачання населення, виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин; 

 —  у встановленому чинним законодавством порядку сприяти і брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованої реалізації продуктів харчування та питної води, забруднених пестицидами, важкими металами, радіоактивними елементами та іншим;

 —  у встановленому чинним законодавством порядку сприяти і брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованого використання будівельних матеріалів і мінеральної сировини, міндобрив з підвищеними рівнями радіоактивних елементів у житловому будівництві та сільському господарстві;

 —  у встановленому чинним законодавством порядку сприяти і брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами місць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу або з перевищенням обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах, недотримання вимог, передбачених дозволом;

 —  виявлення фактів знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень, незаконного використання природних ресурсів;

 —  інформування відповідних державних органів щодо порушень законодавства і нормативних актів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, вимог екологічної безпеки;

 —  оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, які порушують екологічні права членів Організації та громади в цілому;

 —  сприяння розробленню, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсоощадних технологій у всіх галузях господарської діяльності;

 —  ініціювання і проведення громадських екологічних експертиз на екологічно небезпечних об’єктах;

 —  утворення громадських фондів охорони природи;

 —  виконання робіт по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереження та поліпшення стану навколишнього середовища;

 —  внесення до відповідних державних органів пропозицій про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 —  приймання участі у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього середовища, організування зустрічей, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, стажувань членів Організації з представниками міжнародних громадських організацій інших країн, діяльність яких спрямована на підвищення рівня екологічної освіти;

 —  сприяння залученню міжнародних грантів безпосередньо для Організації або інших громадських або юридичних організацій, які необхідні для виконання статутних мети і завдань Організації;

 —  сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, приймає участь у створенні музеїв;

 —  сприяння приходу на українські ринки інвесторів з інших країн, для створення додаткових робочих місць;

 —  створення підприємств, організацій, засобів масової інформації, які необхідні для виконання статутних мети і завдань Організації.

Стратегічні напрями діяльності організації

1. Організаційний розвиток ГО «Зелений лист».

2. Захист довкілля та міського середовища Одеси для забезпечення безпечних умов проживання її мешканців та гостей міста.

3. Збереження культурної, природної та історичної спадщини.

4. Здійснення громадського контролю у сфері екології, благоустрою та містобудівної діяльності.

Види діяльності ГО «Зелений лист»

1. Громадський контроль та моніторинг діяльності органів влади та комунальних закладів в сфері екології та містобудування.

2. Аналіз нормативно-правових актів в сфері екології, благоустрою та містобудування.

3. Правова освіта членів ГО «Зелений лист», волонтерів, громадян.

4. Проведення громадської експертизи випадків порушень екологічних прав членів територіальної громади м. Одеса.

5. Захист екологічних прав членів територіальної громади м. Одеса.

6. Проведення акцій щодо захисту довкілля, висадки дерев, благоустрою тощо.

7. Інформування суспільства про активності, пріоритети та напрямки діяльності ГО «Зелений лист».

8. Взаємодія із стейкхолдерами, цільовими групами, державними і недержавними інституціями та органами місцевого самоврядування.

Географія діяльності організації

Територія м. Одеса та території (унікальні ландшафти), що потребують екологічного захисту та розвитку – об’єкти природно-заповідного фонду різного статусу та інші природоохоронні території.

Цільові групи (бенефіціари) діяльності організації

1. Територіальна громада м. Одеса.

2. Державні інституції у сферах екології, охорони довкілля та містобудування.

3. Засоби масової інформації, експерти.

4. ГО «Зелений лист» – члени організації, волонтери.

 

Партнери організації


 • Европейський Фонд за демократию European endowment for democracy

 • Національний екологічний центр України (НЕЦУ)

 • МБФ «Екологія. Право. Людина»

 • Компанія Save Dnipro

 • Національний природний парк «Тузловські лимани»

 • Нижньодністровський національний природний парк

 • Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»

 • Дунайський біосферний заповідник

 • ГО «Центр екологічних досліджень»

 • ГО «Anymal SOS»

 • ГО «Защитим Одессу сами»

 • ГО «Защитим Одессу вместе»

 • ВО «Автомайдан» Одеський осередок

 • ГО «Зелений фронт»

 • Центр правового моніторингу «Гідність»

 • Го «Експертно-аналітична агенція «Група 2 травня»

 • Ініціатива «Відчайдушні квіткарі»

 • МАМА 86

 • Ініціатива «Батарейки, сдавайтесь»

 

SWOT-аналіз м. Одеса

 

SWOT-аналіз діяльності ГО «Зелений лист»

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ


Стратегічна ціль А – Організаційний розвиток ГО «Зелений лист»

Пріоритети:

А 1 Організаційне структурування діяльності ГО “Зелений лист” та краща пріоритизація її напрямків

А2 Координація роботи усіх членів команди і волонтерів, “нарощування мускулатури”, розвиток горизонтальної координації, формування ефективної громадянської мережі

А3 Налагодження стратегічного, операційного та фінансового управління Організацією

А4 “Прокачування” аналітичних та експертних компетенцій членів команди

А5 Стійкий авторитет Організації

А6 Суспільно-політичний ріст Організації та її членів, їх присутність у представницьких органах влади та консультативно-дорадчих органах.

Стратегічна ціль В — Захист довкілля та міського середовища Одеси для забезпечення безпечних умов проживання

Пріоритети:

В1 Збереження, активний захист та відновлення зелених зон (територій) та природоохоронних об’єктів

В2 Результативна участь у заходах різного масштабу, направлених на реалізацію державної екологічної та природоохоронної політики

В3 Нормативні та законодавчі ініціативи (пропозиції) щодо питань екології та довкілля

В4 Аналітичний та правовий супровід і моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, державних органів влади у питаннях екології і довкілля

В5 Формування пропозицій щодо розвитку місцевої, регіональної та національної природоохоронної мережі

Стратегічна ціль С — Збереження культурної, природної та історичної спадщини

Пріоритети:

С1 Громадський контроль рішень, документів, дій органів влади з питань збереження культурної, історичної та природної спадщини

С2 Громадський контроль діяльності наглядових (інспекційних) органів у сфері охорони культурної, історичної та природної спадщини

С3 Участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів відповідних органів влади або їх структурних підрозділів

С4 Моніторинг стану об’єктів та територій, на яких розташовані фактичні та/або потенційні об’єкти  культурної, історичної та природної спадщини

С5 Виявлення, оформлення (сприяння взяттю на облік) об’єктів культурної, історичної та природної спадщини

С6 Ініціювання та участь у виготовлені науково-технічної документації для об’єктів культурної спадщини та пам’яток природи

Стратегічна ціль D —  Здійснення громадського контролю у сфері екології, благоустрою, містобудівної діяльності та земельних відносин

D1 Моніторинг роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань екології, довкілля та використання ресурсів територіальної громади Одеси

D2 Аналіз документів, їх проектів на предмет відповідності вимогам законодавства та дотримання інтересів територіальної громади Одеси, організація їх обговорення

D3 Організація комунікативних заходів для обговорення найважливіших питань сталого розвитку Одеської територіальної громади та регіону

D4 Інформування громадськості щодо ситуації із станом використання ресурсів територіальної громади та забезпечення екологічної безпеки у м. Одесі

D5 Правовий захист та представництво від імені ГО “Зелений лист” у питаннях та справах, що стосуються інтересів членів Організації та територіальної громади у сфері екології, довкілля, використання ресурсів громади, охорони природи та екологічної безпеки.

 

РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

 

Авторський колектив:

Владислав Балинський, керівник ГО «Зелений лист» і експерт з питань екології та природоохоронної політики

Тетяна Герасимова, координатор і менеджер проекту «Зелена Одеса»

Юрій Мельник, консультант і ключовий експерт

Бачення,  Місія, Цінності  організації, SWOT-аналіз м. Одеса, SWOT-аналіз діяльності ГО «Зелений лист» сформульовані під час проведення стратегічної сесії 12.10.2019 членами ГО «Зелений лист» і волонтерами:

Наталія Стеблина

Олена Попова

Юрій Нікітін

Олексій Костржицький

Наталія Костржицька

Світлана Підпала

Валентина Мазепа

Світлана Попова

Олексій Мельніков

Катерина Бакова

Аркадій Шупляков

Віра Запорожець

Віталій Устименко

Ольга Квасницька

Роман Моргенштерн

Ірина Шапочкіна

Юрій Дяченко

Ольга Баклаженко

Владислав Стасєньонков

Володимир Поліщук

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ СТРАТЕГІЇ

Для реалізації Стратегії розвитку ГО «Зелений лист» на 2019-2022 рр. використовує План заходів із реалізації Стратегії, який є невід’ємною частиною Стратегії (додаток 1).

План заходів із реалізації Стратегії розвитку ГО «Зелений лист» на 2019-2022 рр. розбивається на щорічні Плани роботи організації.  До 1 грудня кожного року здійснюється аналіз виконання Плану роботи організації, який подається на  розгляд Правління ГО  «Зелений лист». За  результатами  щорічної  оцінки  і моніторингу складається річний звіт, який містить інформацію про досягнення кожного пріоритету та виконання заходів; вносяться корекції на наступний рік (у разі потреби). Кожні 6 місяців готується проміжний Звіті у випадку потреби. План роботи організації коректується. Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії розвитку ГО «Зелений лист» на 2019-2022 рр.  створюється  Робоча група  з оцінки  та моніторингу, склад якої затверджується головою організації. Основним інструментом контролю за досягненням результатів по кожному напряму та пріоритетами діяльності організації служить Система моніторингу та оцінки (додаток 2).

                    «Одесская областная организация «Зелений лист»                                                         Email: zeleniy.list1@gmail.com    /  Тел:  +38 068 952 00 40