Архив метки Дарья Пронина

Автор:Владислав Балинский

«Тет-а-тет з Одесою». Арт-проект Дар’ї Проніної в підтримку озеленення Одеси .

Тет-а-тет з Одесою». До  13ї річниці  творчої діяльності Дар’ї Проніної Арт-проект в підтримку озеленення Одеси . 12 квітня у 18.00 в Лакшері – галереї «Сади Перемоги» відбулося відкриття художньої виставки  одеської художниці Дар’ї Проніної. Виставка буде тут розміщена аж до початку травня. Роботи художниці відомі багатьом одеситам  :«Грот Діани» у Стамбульскому парку , «Графський маєток» на Сабанеєвому мосту, «Одеське подвір’я» на Молдаванці , «Деволанівський узвіз» , «Вихідні. Прання. » , «Дача Докса», якої вже немає… Усі роботи підкреслюють любов автора до рідного міста, до Одеси,де  Дар’я народилась, живе та творить.   «Тількі став учасником соціального процесу, я можу щось змінити у суспільстві, якщо виступлю з ініциативою» – говорить Дар’я . Автор, вважає метою виставки  пробудження у  громадянському суспільстві любові та відповідальності за оточуючий світ, а також намагання передати власні емоційні відчуття з приводу зникання самобутньої Одеси.

"Дача Докса" , графика

“Дача Докса” , графіка

Картини цього проекту, художниця відносить до напрямку ЕкоСоцАрт. Вони змушують замислитись над проблемами розвитку нашого міста, як гармонійної середи для комфортного життя одеситів.

"Будь Человеком" , доска/масло

“Будь Людиною” , доска/олія

Проблеми, які пов’язані з тотальним зникненням дерев з вулиць міста, а також зменшенням площ парків та скверів сьогодні в Одесі, гострі, як ніколи . Завдяки активній позиції громадського руху «Зелений лист», сьогодні в місті цими проблемами було стурбовано безліч людей.  Співавторами цього проекту є одеський громадський діячь  Роман Моргенштерн та біолгог-хімік Владислав Балінський.

« В Одесі вкрай актуальною є проблема  збереження та благоустрою зелених насаджень  не тільки в парках, але й на вулицях міста, скверах та подвір’ях. Вони виконують функцію природного фільтру та очишення повітря на вулицях міста, поглинання шкідливих речовин, вихлопів ДВЗ, абсорбують пил, строрюють ефект акустичного екранування вуличного шуму, захищають тінню одеситів та гостей міста від надмінного сонячного випромінювання та сприяють зниженню температури повітря влітку.

"Внутренний двор Дома учёных" , акварель

“Внутришнє подвір’я Дома вчених” , акварель

Дерева є місцем мешкання птахів, а також одним з основних елементів благоустрою історичного ландшафту нашого міста. Так  склалось, що зелене вбрання Одеси створювалось з початку її засновання та протягом життя багатьох поколінь одеситів, і загалом представлено такими багатолітніми деревами як липа, біла акація, платан, клен, сафора, тополя, ясен, дуб, тощо.

"Скотч терьер Добби" холст /масло

“Скотч тер’єр Добби” холст /масло

Зауважимо, що квітучі дерева білої акації на наших вулицях є невід’ємною частиною «Одеського бренду», одним з актуальних символів нашого міста, увічнених в багатьох художніх творах. Саме тому зелені насадження на вулицях Одеси –це не тільки важлива екологічнаскладова  системи міста, але й частина його культурного надбання, історичного ландшафту та структури організації міського середовища.

"Оперный театр" холст /акрил

“Оперний театр” холст /акріл

Нажаль, ми маємо безліч прикладів вирубки багатовікових дерев та знищення іншіх видів зелених насаджень під час ремонтних, будівельних робіт, багатоповерхової забудови міста та інщ. Всі ці дії йдуть в супереч Законам  України, але не зупиняють забудовників. Наслідком цього є значне погіршення стану навколишнього середовища, якості життя одеситів, а також зникнення історичних куточків Одеси.  Деградація зеленых насаджень міста суттєво впливає на погіршення загальної екологічної ситуації в місті вцілому. Загальновідомо, що екологічний тренд, в тому числі розширення існуючих та створення нових зелених зон, стає все більш актуальним у цілому світі.

"Одесский дворик" , доска /масло

“Одеський дворик” , доска олія

Це безпосередньо відобразиться на таких важливих сферах економіки, як вартість нерухомісті та туризм загалом, які в значній мірі впливають рівень добробуту міських жителів.

Тому, важливою та амбіційною метою довгострокового розвитку повинно стати позиціювання Одеси, як міста з високими екологічними страндартами, що можливо тільки при максимальному озеленені міста.

"Деволановский спуск" , холст /масло

“Деволанівский узвіз” , холст /олія

Це абсолютно реальна та здійснима  мета  для міських ресурсів, які є в розпорядженні міста. Ця ініціатива, безумовно, отримає підтримку серед широкого загалу одеситів, які дбають про поліпшення якості свого життя та про привабливість міста для туристів. Автори даного проекту вважають, що тільки об’єднання зусиль муніціпалітету та громадскості, усунення конфлікту, та навпаки, максимальна співпраця усіх зацікавленних сторін, може зробити наше місто таким, яким його замислили батьки-засновники – Місто-Сад, з прекрасними парками, зонами відпочинку та густою зененню.

P.S  Частина коштів виручених від продажу картин даного проекту, піде на відновне озеленення Одеси.

 

 

Автор:Владислав Балинский

«Тет-а-тет с Одессой» К 13-летию творческой деятельности Дарьи Прониной Арт-проект в поддержку озеленения Одессы .

«Тет-а-тет с Одессой». К 13-летию творческой деятельности Дарьи Прониной Арт-проект в поддержку озеленения Одессы . 12 апреля в 18.00 в Лакшери — галерее «Сады Победы» состоится открытие художественной выставки  одесского художника Дарьи Прониной .Приглашаем всех желающих! Картины художника известны многим Одесситам :«Грот Дианы» в Стамбульском парке , «Графский особняк» на Сабанеевом мосту , «Одесский дворик» на Молдаванке , «Деволановский спуск» , «Выходные . Стирка » , «Дача Докса», которой уже нет … Все работы подчёркивают любовь автора к родному городу, к Одессе, в которой Дарья родилась, живёт и творит .  «Только став участником социального процесса , я могу что-то изменить в обществе , если проявлю инициативу.» — говорит Дарья . Автор, считает  целью выставки пробуждение в гражданском обществе любви и  ответственности за окружающий мир, а также,  попытка передать собственные эмоциональные переживания по поводу исчезновения самобытной Одессы .

"Дача Докса" , графика

«Дача Докса» , графика

Картины данного проекта, художник относит к направлению ЭкоСоцАрт. Они заставляют задуматься над проблемами развития нашего города как гармоничной среды для комфортной  жизни одесситов .

"Будь Человеком" , доска/масло

«Будь Человеком» , доска/масло

Проблемы связанные с безвозвратным исчезновением деревьев с улиц города, а также с уменьшением площади парков и скверов сегодня в Одессе остры как никогда. Благодаря активной позиции общественного движения «Зелёный лист», сегодня в городе  ими  обеспокоилось  множество людей . Соавторами данного проекта являются одесский общественный деятель Роман Моргенштерн и биолог-химик Владислав Балинский.

«В Одессе очень актуальной проблемой является сохранение и благоустройство зелёных насаждений , не только в парках , но и на улицах , в скверах и дворах . Они выполняют функцию природного фильтра и очистки воздуха на улицах города , поглощая вредные вещества выхлопов ДВС  , абсорбируют пыль , создают эффект акустического экранирования уличного шума , защищают своей тенью одесситов и гостей города от чрезмерного солнечного излучения и способствуют снижению температуры в летний период .

"Внутренний двор Дома учёных" , акварель

«Внутренний двор Дома учёных» , акварель

Деревья  являются местом обитания птиц , а также, одним из основных элементов благоустройства исторического ландшафта нашего города . Исторически сложившееся зелёное убранство Одессы , создавалось в городе с момента его основания в течении жизни многих поколений одесситов, и в основном, представлено такими  многолетними деревьями  как  липа , белая акация , платан , клён ,каштан , софора , тополь ,вяз, ясень,дуб.

"Скотч терьер Добби" холст /масло

«Скотч терьер Добби» холст /масло

Стоит отметить , что цветущие деревья белой акации на наших улицах во все времена являлись важной частью «Одесского Бренда»,одним из аутентичных символов нашего города , увековеченным в многочисленных художественных произведениях . Поэтому, зелёные насаждения на улицах Одессы это не только важная экологическая система города , но и часть его культурного наследия , исторического ландшафта и структуры организации городской среды .

"Оперный театр" холст /акрил

«Оперный театр» холст /акрил

К сожалению , имеется множество примеров противозаконной  вырубки многолетних деревьев и ликвидации других видов зелёных насаждений во время ремонтных , строительных работ, высотной застройки и пр. В результате, значительно ухудшается состояние окружающей среды, качество жизни одесситов, а также, исчезает исторически сложившийся вид многих уголков Одессы . Деградация зелёных насаждений города вносит свою существенную лепту в ухудшение общей экологической ситуации в Одессе . Общеизвестно ,что экологический тренд ,а в том числе и расширение городских зелёных зон становится всё более популярным во всём мире .

"Одесский дворик" , доска /масло

«Одесский дворик» , доска /масло

Это непосредственно отражается на таких важных отраслях экономики , как недвижимость и туризм , в значительной степени определяющих уровень благосостояния горожан . Поэтому, важной и амбициозной целью развития  на длительный срок, должно стать позиционирование Одессы в качестве города высоких экологических стандартов , что возможно только при максимальном его озеленении .

"Деволановский спуск" , холст /масло

«Деволановский спуск» , холст /масло

Это абсолютно реальная и выполнимая для имеющихся городских ресурсов цель , которая безусловно отвечает интересам и найдёт поддержку самого широкого круга граждан Одессы , будет способствовать улучшению качества жизни одесситов , а также привлечению в наш город туристов . Авторы данного проекта считают , что только объединение усилий муниципалитета и общественности , устранение конфронтации , и наоборот , максимальное сотрудничество всех заинтересованных сторон может сделать наш город таким , каким его задумывали отцы-основатели — Городом-Садом , с прекрасными ухоженными парками , зонами отдыха и густой зеленью .