Як витрачають гроші обласного бюджету на вирішення проблем екології?

бюджету

Раніше у статті ми з’ясували, скільки коштів в розрізі бюджетів громад використали в Одеській області на охорону навколишнього природного середовища.

Зараз ретельно вивчимо витрати на цей напрям коштів виключно з обласного бюджету Одеської області у 2021 році, проаналізувавши рішення одеської обласної ради, звіт ДКСУ про виконання бюджету області за січень-грудень 2021 року, витяг зі звіту ДКСУ про виконання місцевих бюджетів за ТПКВКМБ 8300 в частині обласного бюджету Одеської області.

Деталі – в матеріалі ГО «Зелений лист».

Що показують рішення

Доходна частина, яка обов’язково йде до фонду охорони навколишнього природного середовища (у подальшому – ФОНПС), в обласному бюджеті у 2021 році була затверджена:

– екологічний податок у розмірі 11 331 700 гривень.

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, – 926 200 гривень.

Тобто загалом 12 257 900 гривень. У подальшому протягом року ця сума не змінювалась.

Тепер роздивимося видаткову частину, яка відображення у Рішенні про обласний бюджет та змін до нього.

1. Рішення № 43-VIІI

Усі видатки на ФОНПС обліковуються на бюджетній програмі 3718311 на Департаменті фінансів облдержадміністрації і помічені як «нерозподілені видатки». Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333, нерозподілені видатки повинні обліковуватися на КЕКВ 9000.

Але аналізуючи інформацію по обласному бюджету по коду програмної класифікації 8311 за січень 2021 року можна побачити, що так звані «нерозподілені видатки» обліковуються на КЕКВ 2281 та 3122, тобто формально є розподіленими. Це так було з самого початку чи протягом січня 2021 року було внесено зміни в частині перерозподілу по КЕКВ – на це відповідь краще надати компетентним органам.

2. Рішення № 107-VIІI

Як можна побачити, «нерозподілені видатки» зменшуються до суми 898 гривень. І так залишаються до кінця року.

А вивільнені таким чином суми розподіляються між Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації на бюджетні програми 2818320 та 2818330 та Департаментом фінансів облдержадміністрації на бюджетну програму 3719740, яка передбачає передачу коштів у вигляді субвенцій іншим місцевим бюджетам. Інформація про вказану субвенцію наведена за посиланням.

Додатково на видатки по охороні навколишнього природнього середовища направляється 2 319 882 гривні.

Також звернемо увагу на те, що сума коштів ФОНПС збільшилася на 447 049 гривень. Аналіз рішення дозволяє припустити, що ці кошти є із залишків коштів ФОНПС минулих періодів. Тому у подальшому будемо так вважати.

3. Рішення № 134-VIІI

Додано за рахунок загального фонду 450 000 гривень. Перерозподілено кошти ФОНПС. Так, з бюджетної програми 2818330 по Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації знято 4 105 553 гривні, які направлені на бюджетну програму 3719740 по Департаменту фінансів облдержадміністрації в частині міжбюджетних трансфертів.

4. Рішення № 215-VIІI

За рахунок коштів бюджету розвитку:

– збільшено з 319 882 до 569 882 гривень видатки за бюджетною програмою 1518330 по Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації,

– збільшено на 3 500 000 гривень видатки за бюджетною програмою 3719740 по Департаменту фінансів облдержадміністрації

5. Рішення № 280-VIІI

За рахунок коштів загального фонду фінансується бюджетна програма 2818312 по Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації на суму 3 800 000 гривень.

За рахунок коштів бюджету розвитку:

– з’являється бюджетна програма 0118330 по головному розпоряднику «Обласна рада» на суму 302 439 гривень,

– по Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації бюджетна програма 1518330 зменшується з 569 882 гривень до 267 443 гривні, тобто на 302 439 гривень,

– по Департаменту фінансів облдержадміністрації збільшена бюджетна програма 3719740 з 3 500 000 гривень до 3 600 000 гривень.

6. Рішення № 343-VIІI

Це рішення було останнім у 2021 році. І саме його показники повинні були увійти у звіт ДКСУ. Але про все далі.

Які ж зміни відбулися?

По загальному фонду по Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації по програмі 2818312 зменшено бюджетні призначення на 3 700 000 гривень, до 100 000 гривень. По бюджетній програмі 2818330 навпаки, бюджетні призначення збільшені до 4 153 361 гривень. Але до звіту ДКСУ потрапили інші цифри. Про це нижче.

По бюджету розвитку:

– відмінено фінансування 2818330 по Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

– збільшена до 3 772 167 гривень бюджетна програма 3719740 по Департаменту фінансів облдержадміністрації в частині міжбюджетних трансфертів.

Знайшли «зникли» гроші

У попередній статті ми відмітили, що по обласному бюджету Одеської області невідомо, де кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 7 240 647 гривень. Дійсно, ці кошти напряму не витрачалися з обласного бюджету на заходи з охорони навколишнього природного середовища. Це результуючий показник коштів, які передавалися іншим бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту, коштів, які рахуємо як залишки минулих періодів, та коштів, які направлені на видатки за вказаним напрямом по бюджету розвитку.

Представимо це у цифрах:

8 257 578 – заплановано передати у вигляді міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (дивись таблицю)

302 439 – кошти бюджету розвитку по бюджетній програмі 0118330

267 443 – кошти бюджету розвитку по бюджетній програмі 1518330

447 049 – кошти, які вважаємо вільним залишком бюджетних коштів минулих бюджетних періодів.

8 257 578-302 439-267 443-447 049= 7 240 647

Звернемо увагу на цей розрахунок. Бо загальний аналіз доходів та видатків не дозволяє бачити такі нюанси, які можна побачити при ретельному аналізі бюджету. Але такий аналіз має один дуже великий недолік – аналіз треба проводити по кожному бюджету окремо. А загальний аналіз дозволяє проводити його з будь-якою кількістю бюджетів.

Виконання бюджету

Аналіз інформації зі звітів ДКСУ дозволяє подивитися виконання бюджетних програм.

По бюджетним програмам 0118330 та 2818320 відсутні видатки. Або не обласні структури не впоралися з їх виконанням, або взагалі не мали наміру їх виконувати, таким чином не даючи можливості ці кошти направити на інші заходи щодо покращення навколишнього природного середовища.

Бюджетна програма 3719740, яка передбачала передачу коштів з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам Одеської області, виконана трохи менше, ніж на 2/3.

Але саме цікаве виявляється при аналізі бюджетних програм 2818312 та 2818330 по Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

На що треба звернути увагу – показники звіту ДКСУ не відповідають рішенню № 343-VIІI. Різниця у показниках по загальному фонду бюджету. Різниця показана у таблиці. І якщо для бюджетної програми 2818330 показники видатків не перевищують планові призначення у будь-якому разі, то з бюджетною програмою 2818312 склалася ситуація, яка не може не зацікавити компетентні органи.

Бюджетна програма 2818312 – багато незрозумілого

Середній рівень розумності серед керівництва Одеської ОДА має в Одесі чимало легенд, але минулого року при виконанні бюджетної програми 2818312 керівництво Одеської ОДА себе показало «у всій красі». Давайте разом подивимося, що вони там накоїли.

Крок 1. Виникнення бюджетної програми

Ця бюджетна програма була затверджена рішенням Одеської обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» від 19 серпня 2021 року № 280-VIІI. Головним розпорядником визначено Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації Тут питань нема.

В розвиток Рішення № 280-VIІI було 08 вересня 2021 року за номером 82-ОД затверджено паспорт бюджетної програми 2818312. Теж питань нема. Все відбувалося до вимог Бюджетного кодексу України (надалі – БКУ).

Крок 2. Виконання бюджетної програми

30 листопада 2021 року у системі «Прозорро» реєструється повідомлення про закупівлю.

І тут починаються незрозуміле.

Відповідно з даних системи «Прозорро», Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації укладається договір з ТОВ «ЕКО НОВА» від 13 грудня 2021 року на суму 3 799 115,88 гривень, що не перевищує показників бюджетних призначень.

А 17 грудня 2021 року сесія приймає рішення Одеської обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» від 17 грудня 2021 року № 343-VIІI, відповідно до якого вносяться зміни і у бюджетну програму 2818312, залишаючи їй бюджетні призначення у розмірі 100 000 гривень.

Зробимо невеличкий відступ. Так, підготовка проекту обласного та районного бюджету покладена на відповідно місцеву адміністрацію. На неї же і покладається виконання бюджету. Це визначено пунктом 1 статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Це викликає безліч питань. Серед основних, це:

– хто саме готував проект змін до бюджетної програми 2818312;

– яка інформація відображена у розпису обласного бюджету;

– хто і як передавав інформацію до ДКСУ.

Відповіді на ці питання можуть надати лише компетентні органи, які проведуть повну документальну перевірку. Нас цікавить наступне: що це було – або працівники Одеської ОДА під головуванням громадянина Гриневецького, який на сьогодні обіймає посаду голови Одеської ОДА, взагалі втрачають професійні компетентності, визначені Законом України «Про державну службу», або вже настільки знахабніли, що не звертають увагу на жодні норми чинного законодавства. Але відповідь на це питання може надати виключно суд.

Також невідомо, на підставі чого у звіті ДКСУ про виконання обласного бюджету Одеської області за січень-грудень 2021 року по вказаній бюджетній програмі 2818312 вказано у розпису сума, яка не відповідає бюджетним призначенням, визначеним Рішенням Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 343-VIІI. Теж звернемо на це увагу тих відповідних органів, які будуть перевіряти фінансову діяльність Одеської ОДА.

Але при цьому на виконання укладеного договору, Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації 29 грудня 2021 року сплачує двома трансакціями вказані кошти:

трансакція № 225169462 на суму 1 234 419.48 UAH

трансакція № 225169463 на суму 2 564 696.40 UAH

Де при цьому контроль з боку Департаменту фінансів облдержадміністрації, який повинен проводитися відповідно до частини 2 статті 111 БКУ.

Крок 3. Звіт про виконання бюджетної програми

У звіті про виконання бюджетної програми 2818312, який підписано громадянами Буланович та Ільющенко, ми також бачимо суму 3 800 000 гривень.

А тепер відкриємо БКУ.

Так, пунктом 40 частини 1 статті 2 визначено поняття «паспорт бюджетної програми»:

40) паспорт бюджетної програми – документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів

Тепер відкриваємо статтю 23 БКУ і уважно дивимося частини 1 та 2:

1. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.

Але якраз Рішенням Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 343-VIІI Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації бюджетні призначення і змінили.

Тому чому саме у звіті про виконання бюджетної програми залишилися вже неіснуючі показники бюджетних призначень – невідомо.

Крок 4. Звіт про виконання обласного бюджету

Щорічно обласна державна адміністрація звітує обласній раді щодо виконання бюджету. І виникає питання – який плановий показник буде стояти напроти бюджетної програми 2818312: ті 100 000 гривень, які затверджено рішенням чи 3 800 000 гривень, які хтось там «намалював».

І чи знає депутатській корпус Одеської обласної ради про те, що статтею 114 БКУ їм надано повноваження щодо контролю за виконанням рішення про місцевий бюджет?

Висновки

Ретельний аналіз бюджету дозволяє більш чітко з’ясувати видатки кожного конкретного бюджету, але він має один дуже великий недолік – такий аналіз треба проводити по кожному бюджету окремо. Але такий аналіз дозволяє виявити багато недоліків, ніж загальний аналіз в розрізі бюджетів.

Серед виявлених недоліків обласного бюджету Одеської області першим є недолік незрозумілого маркування видатків на охорону навколишнього природного середовища як «нерозподілені видатки», при тому, що вони відображаються на кодах економічної класифікації видатків як такі, які є розподіленими.

Другим недоліком є зміна бюджетних призначень після укладання договору. Хто саме відповідальний за таки дії – то може визначити лише суд. Але при цьому слід зазначити, що таки дій не може зробити ані одна людина, ані окремий підрозділ ОДА. Тут треба або налагоджена робота за попередньою домовленістю, або невиконання своїх посадових обов’язків великою кількістю державних службовців.

ГО «Зелений лист» готує відповідні матеріали для компетентних органів за результатами проведеного нами аналізу.

Сподіваємося, що наша невеличка робота допоможе працівникам відповідних органів скоріш надати відповіді на питання, які були підняті цією статтею.

Поділитись на:

Facebook
Twitter

Напишіть відгук

Email: zeleniy.list1@gmail.com 
Тел:  +38 098 444 94 49