Зелений лист

Міські цільові програми в Одесі – інструмент розвитку чи спосіб деребану бюджету

Порядок розроблення міських цільових та комплексних програм

у місті Одесі затверджено розпорядженням Одеського міського голови № 1115 від 08.11.2016р. Як зазначено у розпорядженні, міська цільова програма – це сукупність взаємопов’язаних напрямів і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста. Якщо перевести з бюрократичної на людську мову, то міська програма – це конкретний  план дій усіх залучених сторін на декілька років для досягнення заздалегідь встановленої мети з переліком дій відповідних міських структур з визначенням як напрямів дій, так і об’єми фінансових ресурсів, необхідних для виконання цих дій.

Суто формально, кожна міська програма проходить певні стадії:

1. Ініціювання, обґрунтування та підготовка проєкту програми.

2. Затвердження програми.

3. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми.

4. Виконання програми, у тому числі внесення змін до програми.

5. Звіт про виконання програми.

За логікою, кожна з програм повинна мати стратегію фінансування, розраховану на кілька років. За фактом, фінансування визначається в бюджеті міста, який ухвалюється тільки на поточний рік. Додатково зазначимо, що у програмах можуть передбачатися і інші кошти на їх виконання, але ми аналізували виключно кошти, які передбачені як фінансування з міського бюджету.

Реалії сьогодення (на підставі матеріалів сесії 21 лютого 2024 року)

На сьогодні у місті затверджено 29 міських програм. Аналіз вказаних міських програм через потребу у фінансуванні на 2024 рік та виділених з міського бюджету коштів у цьому році дозволяє згрупувати програми на 4 групи:

Група 1. Це програми, які затвердженні на останній сесії (21 лютого) та на них ще не виділено бюджетне фінансування. У таблиці ніяк не відмічені.

Група 2. Це програми, у яких рівень фінансового забезпечення більше 96% від необхідного, або дорівнюється необхідному, що дозволяє стверджувати, що відсутні чинники, які б не дозволили виконати зазначені програми. Ця група включає в себе 12 програм. У таблиці відмічені зеленим.

Група 3. Це програми, у яких рівень фінансового забезпечення коливається від 85 до 64%, що ставить під сумнів досягнення запланованих у програмі результатів через нефінансування низки заходів, передбачених у програмі. Ця група включає в себе 7 програм. У таблиці відмічені жовтим.

Група 4. Це програми, у яких рівень фінансового забезпечення від 57 до 6%, що дозволяє стверджувати те, що при їх виконанні з урахуванням виділених на них ресурсів, мета цих програм не буде достигнути. Ця група включає в себе 8 програм. У таблиці відмічені червоним.

З переліком міських програм можна ознайомитися за посиланням.

З інформацією щодо розподілу витрат бюджету Одеської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2024 році можна ознайомитися у додатку 7 до рішення Одеської міської ради № 1789-VIII від 21.02.2024 «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік». Кожен може ознайомитися з зібраними ГО «Зелений лист» показниками у таблиці.

Міська цільова програма розвитку освіти в м. Одесі

Проаналізуємо декілька програм. Наприклад, міську цільову програму розвитку освіти в м. Одесі на 2023 – 2025 роки, яку ми віднесли до 3 групи. На 2024 рік програмою передбачено витрачання 167 184 000 гривень, а у бюджеті закладено на фінансування програми лише 113 073 100 гривень. Основний головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Програма включає в себе наступні напрями:

Напрями витрат коштіворієнтовна сума коштів за програмою
Розділ 1 Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти28 500 000
з них Капітальний ремонт будинків та приміщень20 000 000
Розділ 2 – створення безпечного освітнього середовища92 850 000
з них – облаштування захисних споруд30 000 000
з них –проведення протипожежних заходів50 000 000
Розділ 3 Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі22 706 000
з них – забезпечення закладів мультимедійним обладнанням6 700 000
з них – впровадження системи електронної школи15 000 000
Розділ 4 Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого потенціалу дітей та учнівської молоді11 658 000
з них – оздоровлення та відпочинок дітей5 000 000
з них – придбання новорічних подарунків6 000 000
Розділ 5 Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі “Освіта”11 470 000
з них – Забезпечення муніципальних виплат11 000 000

Як можна побачити з наведеної таблиці, усі заходи між собою пов’язані. І недофінансування одних напрямів негативно відобразиться на ефективності усіх інших напрямів. Бо дітям треба і облаштування закладів освіти і проведений ремонт і відпочинок з подарунками і вчителя з гідною оплатою. Але виділених з бюджету коштів не вистачить навіть на виконання перших двох напрямів програми, не кажучи за інші напрями. Або виконання інших напрямів позначиться на безпеці дітей при їх перебуванні у навчальних закладах.

Міська цільова програма цивільного захисту населення

      Також пропонуємо зупинитися на питанні забезпечення цивільного населення сховищами. За це відповідає міська цільова програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022-2026 роки. Вона передбачає витрати у 2024 році у сумі більше 178 мільйонів гривень, з яких лише на пункт 1.1 «будівництво, капітальний ремонт та реконструкція захисних спорудах цивільного захисту комунальної форми власності» необхідно витратити 113,5 мільйонів. А ще є системи оповіщення населення, канали зв’язку до систем оповіщення і багато чого іншого. Але на усю програму на 2024 рік з бюджету виділяється лише 95,6 мільйонів гривень, яких не вистачить навіть на захисні споруди. Або за рахунок ще більшого зменшення фінансування захисних споруд виконувати інші напрями програми.

Висновки

На сьогодні більша частина міських цільових програм не забезпечена у повній мірі фінансовими ресурсами. Фактично можна казати про те, що існують такі собі «паралельні світи»: один з яких розповідає про те, що все добре, бо в нас на цю проблему є міська цільова програма, яка прийнята депутатами. А другий паралельний світ в особі Департаменту фінансів каже, що місто не має можливості фінансувати вирішення цієї проблеми у повній мірі, тому що у бюджеті міста не вистачає коштів. А це все відображається на ефективності витрачання наявних коштів, бо кошти витратили, але мети, яка закладена у більшості програм – не досягнуто.

Для наведення ладу у цьому напряму необхідною умовою повинно бути відповідність показників фінансування міських цільових програм наявним у місті фінансовим ресурсам. А це може бути лише при приведенні міських цільових програм наявним можливостям бюджету з коригуванням не лише напрямків діяльності за програмою, але й і мети програми. Бо як, наприклад, можна казати за розвиток електротранспорту, якщо наданих грошей не вистачить навіть на оплату праці працівникам, не кажучи вже за фінансування усіх інших напрямів програми, у тому числі ремонту техніки.

Поділитись на:

Facebook
Twitter

Напишіть відгук

Email: zeleniy.list1@gmail.com 
Тел:  +38 098 444 94 49